อีกหนึ่งเมนูสุขภาพที่มาพร้อมคุณประโยชน์ และความอร่อย จากร้าน Khew Whan กับเมนูเมี่ยงคะน้า อาหารไทยโบราณ ขึ้นชื่อ ที่หลายคนยังไม่เคยทาน